Materiały na lekcję: QR Crime Story

The Death of Sir Anthony, or the Christmas That Never Was...

Przejdź do zakupu!

LEKCJA PRZEZNACZONA JEST DLA POZIOMU B1+/B2.

ĆWICZONE SŁOWNICTWO:
Głównie zakresy „Człowiek”, „Życie rodzinne i towarzyskie” oraz „Państwo i społeczeństwo”.

ĆWICZONE FUNKCJE JĘZYKOWE:
Głównie relacjonowanie wydarzeń (czasy przeszłe) i spekulowanie na temat przeszłości (czasowniki modalne).

ĆWICZONE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE:
Czytanie, słuchanie, mówienie.

PUNKTY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO, KTÓRE REALIZOWANE SĄ NA TEJ LEKCJI:
I 1, 2, 4, 5, 6, 11, 14;
II 2.3, 2.4, 2.5, poziom rozszerzony 2.1;
III 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, poziom rozszerzony 4.2;
IV 6.4, 6.8, 6.13, poziom rozszerzony 6.2, 6.3, 6.4, 6.5;
V 8.1, poziom rozszerzony 8.1, 10, 11, 12.

 

W tym produkcie znajduje się:

  • QR Crime Story

O autorze

Ewa Torebko

Jestem nauczycielem języka angielskiego od siedemnastu lat. Uczę młodzież przygotowującą się do matury. Moje nauczycielskie koniki to wykorzystanie nowoczesnych technologii, drama, zwiększanie kreatywności swojej i uczniów oraz ciągła praca nad własnym rozwojem.

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn