Kurs online Uczę Dzieci

Kurs to skarbnica wspaniałych gier językowych także planszowych, które wspierają umiejętność myślenia matematycznego i zabaw ruchowych.

Przejdź do zakupu

Kurs to wiele inspirujących i niesztampowych rozwiązań na skuteczność językową. Kurs zwraca uwagę na szczególne podejście do pracy z dziećmi z podejrzeniem specyficznych trudności w uczeniu się.

Wyjaśnimy Tobie, co to właściwie znaczy "dobra lekcja" w klasach I-III, a co za tym idzie jak wprowadzić i utrwalić materiał, jak zrealizować cel językowy i na czym polega ewaluacja lekcji, nauczysz się wdrażać i wykorzystywać technologie w klasach 1-3.

Kurs to skarbnica wspaniałych gier językowych także planszowych, które wspierają umiejętność myślenia matematycznego i zabaw ruchowych.

Podczas kursu dowiesz się dlaczego dzieci w tej grupie wiekowej mają problemy z pisaniem i nauką czytania i jak w przystępny sposób uczyć Twoich uczniów czytać i pisać!

W tym produkcie znajduje się:

 • Charakterystyka ucznia w wieku wczesnoszkolnym.
 • Praca z uczniem zdolnym na zajęciach językowych.
 • Grupa językowa niejednorodna pod względem wieku i/lub poziomu.
 • Pozytywna dyscyplina - co wdrażamy, czego unikamy?
 • Sposoby reagowania na wypowiedzi ucznia w klasach 1-3.
 • Ocenianie postępów, komunikowanie trudności.
 • Poprawa błędów - zielony długopis.
 • Podejrzenie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w klasach 1-3.
 • Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia - co to dokładnie jest i jak się objawia?
 • Jak oceniać ucznia klas 1-3, kiedy podejrzewamy u dziecka ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się.
 • Nauczaj struktur gramatycznych tak, aby Twój uczeń sam pojął regułę, jaką dana struktura się rządzi.
 • Gry i zabawy językowe do wykorzystania podczas nauczania każdego języka obcego.
 • Wybór pomocy dydaktycznych.
 • TIK - wykorzystanie technologii na lekcjach językowych w klasach I-III.
 • Cechy dobrego podręcznika.
 • Fajna lekcja bez książek.
 • Pisanie w języku obcym -umiejętność niełatwa. Dlaczego dzieci w klasach 1-3 mają problemy z pisaniem?
 • Propozycja zabaw i ćwiczeń napisanie.
 • Dlaczego warto aby dzieci czytały globalnie?
 • Dobra zabawa na lekcjach kształcących naukę czytania.
 • Praca z prostym tekstem.
 • Słuch to "drzwi i okno" do nauki języka - fakty.
 • Gdy słyszenie nie jest prawidłowe.
 • Propozycje zabaw i ćwiczeń na rozumienie ze słuchu.
 • Dlaczego dzieci nie mówią?Bolączka wielu nauczycieli.
 • Dialogi i odgrywanie scenek, dryl językowy i rymy.
 • Piosenki i historie.
 • Czynności intelektualne + aktywność fizyczna = bardziej aktywny ludzki mózg.
 • Zabawy ruchowe z konkretnym celem językowym.
 • Tak zwane "przerywniki" - krótkie aktywności podczas lekcji języków obcych, które pobudzą mózg.
 • Projekty i doświadczenia na zajęciach językowych.
 • Tworzenie gier planszowych i doskonalenie umiejętności myślenia matematycznego na zajęciach językowych.
 • Cechy dobrej lekcji.
 • Sposoby wprowadzania i utrwalania słownictwa.
 • Określenie celów językowych i ewaluacja lekcji.
 • Praktyczne przykłady gier i zabaw językowych do wykorzystania podczas nauczania każdego języka obcego.
 • Słownictwo
 • Certyfikat

O autorze

Agnieszka Bielicka; Katarzyna Dolhun; Dorota Tolsdorf; Agnieszka Marczyk, Antonina Sażyńska; Agnieszka Kruszyńska; Ewa Szcząchor

Zacznij już dziś!

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn